fbpx

Jesienno – zimowe wietrzenie magazynów. Promocja na Wanny spa

Regulamin i warunki promocji

Regulamin „PROMOCJA NA WANNY SPA.
Jesienno-zimowe wietrzenie magazynów”

I.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „PROMOCJA  NA WANNY SPA. Jesienno-zimowe wietrzenie magazynów” (dalej „Promocja”) jest LENTA Sp. z o.o. z siedzibą w Rumii przy ul. Grunwaldzkiej 63, 84-230 Rumia – będąca właścicielem marki Lenta oraz dystrybutorem firmy Sundance Spas.
 2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 20.11.2023 r. (godz. 12:00) do 31.01.2024 r. (godz. 12:00 lub do wyczerpania zapasów).

II.
Zasady promocji

 1. W ramach Promocji, każdy Klient który dokona Zamówienia na Wannę Spa oraz opłaci je w trakcie trwania Promocji otrzyma 25% rabatu na zakup wraz z dostawą.
 2. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami produktu Lenta.
 3. Płatność za Zamówienie objęte Promocją nie może być realizowana w formie ratalnej.
 4. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych i opłaconych do dnia 31.01.2024r. do godz. 12:00 lub do wyczerpania zapasów modelu objętego promocją.
 5. Przed złożeniem zamówienia należy zweryfikować z handlowcem dostępność wybranego modelu oraz dostępnej konfiguracji.
 6. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 7. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

III.
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.

IV.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówień objętych promocją w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych komplikacji, spowodowanych siłą wyższą, itp.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz każdego z Dystrybutorów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 1
Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 2
Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 3
Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 4
Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 5
Promocja - Tarasy Kompozytowe Nowej Generacji zdjęcie nr 6

O nas

Lenta® to odpowiedź na oczekiwania rynku, który oprócz wysokiej klasy estetycznego wizualnie produktu, potrzebuje również doradztwa w zakresie montażu i wyboru odpowiedniego rozwiązania systemowego. Lenta to także wyłączny dostawca angielskiej marki Millboard, produktu unikatowego i innowacyjnego na skalę światową. Nasza ponad 14-sto letnia obecność na rynku to gwarancja, że zdobyte doświadczenie i wiedza przekładają się na wysokie standardy obsługi i profesjonalnego doradztwa. Z zaangażowania i fachowości naszych specjalistów powstają wyjątkowo stylowe i nowoczesne tarasy.

Kontakt

Lenta Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 63
84-230 Rumia
tel. 57 000 24 52

info@lenta.pl
www.lenta.pl